Քովիդ-19-ի լուսաբանումը
  • Enrolled students: 28

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնը «Աջակցություն՝ կառավարելու կորոնավիրուսային հիվանդության և այլ վարակիչ հիվանդությունների բռնկումները Հայաստանում» ծրագրի շրջանակում և Թոմսոն հիմնադրամի (Thomson Foundation) հետ համագործակցությամբ պատրաստել է «Քովիդ-19-ի լուսաբանումը» թեմայով էլեկտրոնային հայերեն դասընթաց՝ նախատեսված լրագրողների համար։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) և իրականացվում Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամի կողմից՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ: Այս դասընթացը հատուկ ստեղծվել է լրագրողների համար՝ օգնելու նրանց ճշգրիտ և անվտանգ լուսաբանել Քովիդ-19-ը և այլ համաճարակները։

Դասընթացը կազմված է 5 մոդուլներից։ Դասընթացի ավարտին լրագրողները կծանոթանան Քովիդ-19-ին՝ որպես հանրային առողջապահական հիմնախնդիր, Քովիդ-19-ի օրինակով կտեսնեն, թե ինչպես կարելի է արձագանքել էթիկական և գործնական մարտահրավերների, որոնց բախվում են համաճարակներն ու համավարակները լուսաբանելիս, կծանոթանան, թե ինչպես կողմնորոշվել Քովիդ-19 ինֆոդեմիայի պայմաններում՝ ստեղծելու ճշգրիտ, ստուգված տեղեկություններ իրենց լսարանի համար, ավելի լավ կհասկանան Քովիդ-19-ի դեմ պատվաստանյութերի ստեղծման հիմքում ընկած գիտությունը և ավելի լավ կհավասարակշռեն իրենց դերը՝ որպես լրագրող, որը լուսաբանում է պատվաստանյութերի կարևորության վերաբերյալ հանրային առողջապահական թեմաներ՝ միևնույն ժամանակ վստահ լինելով, որ պահպանում են էթիկական մոտեցումները և լրագրողական չափանիշները։ 

«Քովիդ-19-ի լուսաբանումը» դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելու համար կպահանջվի մոտ 12 ժամ: Յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտին մասնակիցները կարող են ստանալ տվյալ մոդուլի վերաբերյալ առանձին վկայական: «Քովիդ-19-ի լուսաբանումը» դասընթացի վկայականն ստանալու համար անհրաժեշտ է հաջողությամբ ավարտել դասընթացի բոլոր մոդուլները։


  • Enrolled students: 28
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ.
  • Enrolled students: 79

Բարի գալուստ


Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում հետազոտողներին առաջադրվող կարեւորագույն պահանջների թվում է հետազոտություններում ներգրավված մարդկանց պաշտպանության վերաբերյալ առկա գիտելիքին տիրապետելը:

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն առաջարկում է հեռաուսուցման սույն դասընթացը հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով, որպեսզի հետաքրքրված հետազոտողներին (այդ թվում նաեւª ոչ անգլախոս) հնարավորություն ընձեռի ինտերնետի միջոցով ձեռք բերել հիմունքային գիտելիքներ հետազոտվող անձանց պաշտպանության մասին:

Դասընթացը նախատեսված է մարդկանց ներգրավմամբ հետազոտություններ ծրագրող եւ իրականացնող հետազոտողների եւ նրանց թիմերի հիմնական անդամների (այդ թվումª կոորդինատորների, տվյալների մշակման մասնագետների, վիճակագիրների) համար:

Դասընթացի նյութերում ներկայացված են հետազոտվող անձանց պաշտպանության համակարգի ձեւավորման պատմությունը, կառուցվածքը եւ գործունեությունը, ինչպես նաեւ այն հիմնարար բարոյական սկզբունքները, որոնք ընկած են հետազոտությունների էթիկական վարումը կանոնակարգող հիմնական օրենսդրական փաստաթղթերի հիմքում: Քննարկված են նաեւ մի շարք այլ հանգուցային հարցեր, որոնք վերաբերվում են հետազոտվող անձանց իրավունքների եւ բարօրության ապահովմանը:

Սույն դասընթացը հաջողությամբ ավարտելու դեպքում հետազոտողը կստանա վկայական, որը պահանջվում է հետազոտությունների Էթիկական քննության հանձնաժողովների կողմից որպես ծրագրվող հետազոտությունը դիտարկելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի անհրաժեշտ բաղադրամաս:

Անցնել դասընթացի

  • Enrolled students: 79